O firmie

Biosystem SA

Biosystem SA od 2007 roku działa jako spółka matka konsolidująca grupę firm działających w sektorze ochrony środowiska i gospodarki odpadami, których działalność zorientowana jest na propagowanie praktyk sprzyjających ochronie naturalnych zasobów ziemi oraz ograniczenia ilości i masy odpadów.

Misją BIOSYSTEM SA jest ochrona środowiska naturalnego przed degradacją, do której przyczynia się niewłaściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Posiadamy zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu i odzysku odpadów. Numer rejestrowy BDO 000004636.

Przedmiotem działalności BIOSYSTEM SA jest m.in:

  • prowadzenie Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego,
  • organizacja zbiórek elektroodpadów,
  • odbiór elektroodpadów od firm i instytucji,
  • współpraca z lokalnymi samorządami,
  • nadzór właścielski nad spółkami zależnymi.

W zakresie odbiorów elektroodpadów nawiązaliśmy współprace z wieloma firmami, uczelniami oraz instytucjami. W ramach intensywnego rozwoju systemu zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego współpracujemy z miastami oraz gminami na terenie Polski Południowej, w szczególności w województwie małopolskim, śląskim, a także w województwach świętokrzyskim i opolskim.

Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

Posiadamy Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w Bolęcinie, wyposażony w najnowocześniejszą w Polsce linię do przetwarzania sprzętu chłodniczego oraz drobnego sprzętu AGD.
W zakładzie zainstalowana została niemiecka linia technologiczna, przetwarzająca między innymi urządzenia chłodnicze, która posiada moduł do wychwytu freonów, cyklopentanu i izobutanu. Linia ta spełnia najsurowsze wymagania unijne w zakresie emisji gazów pochodzących z instalacji chłodniczych.

Grupa Kapitałowa Biosystem

W skład Grupy Kapitałowej BIOSYSTEM, wchodzą dwie organizacje odzysku, BIOSYSTEM Elektrorecykling Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA oraz Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań SA zapewniające stabilne rozwiązania i przejmujące ustawowe obowiązki w zakresie ekologii. Od wielu lat gwarantują one kompleksową obsługę wysokiej jakości dla największej grupy Klientów, spośród wszystkich organizacji działających w Polsce w zakresie przejęcia obowiązku opakowaniowego oraz wynikającego z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

BIOSYSTEM S.A. BIOSYSTEM elektrorecykling BIOSYSTEM