Blog

Co to są „elektroodpady”?

Pewnie już wiesz, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci. Lecz jak rozpoznać, że przedmiot, którego chcesz się pozbyć jest tzw. elektroodpadem?

Aby odpowiedzieć sobie na powyższe pytanie, musimy najpierw dowiedzieć się czym jest „sprzęt elektryczny i elektroniczny”. Tu z pomocą przychodzi nam ustawa „o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym”, według której sprzętem jest „urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz urządzenie mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych, które są zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego oraz 1500 V dla prądu stałego”.

Części składowe to też elektroodpad

W momencie gdy pozbywasz się (lub zamierzasz pozbyć) zdefiniowanego powyżej sprzętu, wówczas wytwarzasz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, czyli tzw. elektroodpad, który podlega zasadom selektywnej zbiórki.

Warto przy tym pamiętać, że w skład Twojego wyrzucanego elektroodpadu wchodzą również jego części składowe, podzespoły oraz materiały eksploatacyjne. Zatem przekazując zużyty sprzęt do recyklingu i utylizacji, zadbaj o to, aby był kompletny i zawierał wszystkie składające się na niego elementy.

Więcej na temat sposobów pozbywania się zużytych elektrourządzeń znajdziesz w naszym artykule „Jak bezpłatnie pozbyć się zużytej lodówki, odkurzacza czy laptopa?”

Sześć kategorii sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Ponieważ sprzęt elektryczny i elektroniczny różni się miedzy sobą wielkością, wagą, rodzajem zastosowanych materiałów, wpływem na środowisko naturalne, a co za tym idzie sposobem dalszego przetwarzania i utylizacji, dyrektywa 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego określa sześć kategorii sprzętu, z którego powstają elektroodpady.

1 KATEGORIA – Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury

(np. chłodziarka, zamrażarka, sprzęt klimatyzacyjny, pompa ciepła)

2 KATEGORIA – Ekrany, monitory

(np. ekran, odbiornik TV, cyfrowa ramka LCD, laptop, notebook)

3 KATEGORIA – Lampy

(np. lampa fluorescencyjna, wysokoprężna lampa wyładowcza, dioda elektroluminescencyjna (LED))

4 KATEGORIA – Sprzęt wielkogabarytowy (zewnętrzne wymiary przekraczają 50 cm)

(np. pralka, zmywarka, kuchenka, piekarnik elektryczny, drukarka wielkogabarytowa, panele fotowoltaiczne, oprawy oświetleniowe)

5 KATEGORIA – Sprzęt małogabarytowy (żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm)

(np. odkurzacz, maszyna do szycia, żelazko, toster, czajnik elektryczny, zegar i zegarek, golarka elektryczna, waga, kamera wideo, sprzęt hi-fi, zabawka elektryczna i elektroniczna, czujnik dymu, sprzęt sportowy, komputer rowerowy, termostat, waga, odbiornik radiowy)

6 KATEGORIA – Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm.

(np. telefon komórkowy, GPS, router, kalkulator, drukarka, komputer)

Zatem jeśli Twój elektroodpad powstał po urządzeniu spełniającym przytoczoną na początku artykułu definicję, będzie również należał do jednej z powyższych kategorii oraz podlegał przepisom, których celem jest ochrona środowiska przed szkodliwym oddziaływaniem odpadów niebezpiecznych, do których należy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Jednak o tym, dlaczego elektroodpadów nie należy wrzucać do zwykłego pojemnika na odpady, opowiemy w kolejnym artykule…

Źródło:

  1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
  2. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688).
  3. What is e-waste?, https://www.step-initiative.org/e-waste-challenge.html (dostęp: 12.07.2023 r.)