Blog

Jak bezpłatnie pozbyć się zużytej lodówki, odkurzacza czy laptopa?

Co jakiś czas w naszych domach powstają odpady elektryczne i elektroniczne, których chcemy się pozbyć szybko i bezpłatnie. Zbędny staje się zepsuty odkurzacz, przestarzały laptop czy niepasująca do nowej kuchni lodówka. W artykule podpowiadamy, gdzie oddać niepotrzebne elektroodpady, dbając przy tym o środowisko naturalne.

Pierwszym sygnałem, że zużyty sprzęt nie jest zwykłym odpadem, powinien być dla nas widoczny na urządzeniu znak przekreślonego kosza na śmieci. To informacja, że przedmiot nie może być wyrzucony łącznie z innymi odpadami.

Z jednej strony szkodliwe substancje, z drugiej cenne materiały, zawarte w naszej lodówce, pralce czy telewizorze sprawiają, że powstające z nich odpady należy przekazać do recyklingu. Dodatkowo nakaz selektywnego pozbywania się tego typu odpadów ma swoje uzasadnienie prawne.

Od 1 stycznia 2016 roku sposób postępowania z elektroodpadami reguluje ustawa z 11 września 2025 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688). Jako użytkownicy różnego rodzaju urządzeń zasilanych energią elektryczną (lub przy wykorzystaniu pól elektromagnetycznych), możemy powstające z nich odpady przekazywać do przetwarzania i utylizacji na kilka sposobów.

Sposób 1 – PRZY ZAKUPIE NOWEGO URZADZENIA

Kupując nowe elektrourządzenie, stary sprzęt możemy pozostawić w punkcie sprzedaży, o ile zużyty elektroodpad jest tego samego rodzaju oraz pełnił te same funkcje co kupowany przez nas sprzęt.

Podobnie w przypadku gdy sprzedawca dostarcza nam nowy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, stare elektrourzadzenie tego samego rodzaju i pełniące te same funkcje, możemy mu bezpłatnie oddać w miejscu dostawy.

Sposób 2 – W PUNKCIE SERWISOWYM

Warto również wiedzieć, że stara lodówka, pralka, telewizor i inne zepsute elektrourządzenia mogą być bezpłatnie pozostawione w punkcie serwisowym o ile:

  1. naprawa okaże się niemożliwa ze względów technicznych
  2. gdy uznamy, że naprawa jest zupełnie nieopłacalna.

Sposób 3 – PSZOK (czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)

Nawet jeśli nie kupujemy w danym momencie nowego elektrourządzenia, możemy bezpłatnie pozbyć się zużytego lub niepotrzebnego sprzętu, oddając go do wyznaczonych punktów zbiórki na terenie gminy.

Miejscem, w którym możemy pozostawić odpady zbierane selektywnie, w tym również takie które wymagają specjalnego przetworzenia i utylizacji (np. elektroodpady), jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (więcej na temat PSZOK-ów można przeczytać na stronie naszej kampanii http://www.ecowyobraznia.pl/post/czym-jest-pszok.html).

Sposób 4 – SKLEPY O POWIERZCHNI CO NAJMNIEJ 400 M2

Posiadając elektroodady, które powstały z małych urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych (gdy żaden z jego zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm), możemy pozostawić je bezpłatnie w sklepie, którego powierzchnia sprzedaży poświęconej sprzętom dla gospodarstw domowych wynosi co najmniej 400 m2.

Wskazówką, że dany sklep przyjmuje tego rodzaju elektroodpady, powinna być informacja umieszczona przez dystrybutora w widocznym dla nas miejscu.

Sposób 4 - ELEKTROŚMIECIARKA

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio z domu możemy również zlecić dzwoniąc po ELEKTROŚMIECIARKĘ.

Dzięki tej usłudze możemy bezpłatnie oddać:

  1. duży sprzęt (np. lodówka, pralka)
  2. średni sprzęt (np. telewizor, komputer)
  3. mały sprzęt, którego waga nie jest mniejsza niż 20 kg (np. suszarka do włosów, telefon, czajnik elektryczny)

Z roku na rok oferta ELEKTROŚMIECIARKI jest dostępna dla coraz większej ilości miast. Aktualnie prowadzimy bezpłatny odbiór elektroodpadów bezpośrednio z gospodarstw domowych na terenie takich miast jak: Katowice, Kraków, Wrocław, Mysłowice, Wieliczka, Skawina, Zielonki, Oświęcim, Tychy, Sosnowiec, Siemianowice Śląskie oraz Bytom.

Źródło:

  1. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688).