Regulamin

REGULAMIN PROMOCJI "PREZENTY ZA STARE SPRZĘTY”

 1. Przedmiotowy regulamin określa zasady promocji pn. „Prezenty za stare sprzęty” prowadzonej w ramach projektu o charakterze edukacyjno-informacyjnym połączonego z odbiorem zużytej elektroniki bezpośrednio od mieszkańców - „Elektrośmieciarka”, który powstał ramach ogólnopolskiego programu edukacji ekologicznej „Włącz Eco Wyobraźnię”, a którego Organizatorem jest Biosystem Elektrorecykling Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S. A. Promocja dotyczy odbiorów realizowanych w województwach małopolskim i śląskim.
 2. Organizatorem Promocji jest Biosystem Elektrorecykling Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S. A. ul. Odlewnicza 68, 30-142 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000256584, BDO: 000004936, NIP: 945-20-59-930, REGON: 120209610 kapitał zakładowy 5 000 000 złotych, opłacony w całości.
 3. Każda osoba, która w ramach akcji Elektrośmieciarka, przekaże:
  1. jedną sztukę dużego sprzętu AGD/RTV otrzyma od Organizatora EkoTorbę na zakupy (dalej jako „Torba”);
  2. jednorazowo tj. podczas jednego odbioru, dwie sztuki dużego AGD/RTV otrzyma nowy sprzęt gospodarstwa domowego (dalej jako „Prezent").
 4. Rodzaj „Prezentu” będzie określał Organizator, zamieszczając stosowną informację na stronie www.elektrosmieciarka.pl.
 5. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się za Duże AGD/RTV uważa się wielkogabarytowe urządzenia chłodzące, chłodziarki, zamrażarki, inne urządzenia używane do chłodzenia, konserwowania i przechowywania żywności, pralki, suszarki do odzieży, zmywarki, kuchenki, piekarniki elektryczne, elektryczne płyty grzejne, kuchenki mikrofalowe, pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do gotowania i innego typu przetwarzania żywności, elektryczne urządzenia grzejne, grzejniki elektryczne, pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do ogrzewania pomieszczeń, łóżek, mebli wypoczynkowych, wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne, pozostały sprzęt wentylujący, wyciągi wentylacyjne i urządzenia kondycjonujące oraz pozostały sprzęt elektryczny i elektroniczny o wymiarach przekraczających 60x60x60 cm.
 6. Każde przekazanie zużytego sprzętu uprawniające do otrzymania Torby lub Prezentu zostanie potwierdzone protokołem odbioru.
 7. Promocja obowiązuje do odwołania. O zakończeniu promocji Organizator poinformuje co najmniej tydzień przed końcem promocji zamieszczając stosowną informację na stronie www.elektrosmieciarka.pl.